Nguyễn Tường Linh
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Tường Linh
Bí thư Nguyễn Tường Linh
Ngày tháng năm sinh 24/02/1967
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Văn phòng
Địa chỉ Xã Vĩnh Hòa, TX, Tân Châu, An Giang
Điện thoại 0918619691
Email c1bvinhhoa@angiang.edu.vn
Mạng xã hội

Chi bộ trường tiểu học B Vĩnh Hòa là chi bộ lãnh đạo công tác giáo dục và đào tạo bậc tiểu học, có chức năng lãnh đạo thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của đơn vị; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

          Nhiệm vụ của Chi bộ là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị an ninh, lãnh đạo công tác tư tưởng, lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và xây dựng tổ chức đảng vững mạnh.

          Chi bộ lãnh đạo nhà trường và các đoàn thể: Nhà trường có 29 công chức viên chức, có 5 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng; Công đoàn cơ sở có 29 đoàn viên và 03 tổ công đoàn; Chi đoàn thanh niên có 12 đoàn viên.

          Chi bộ trường tiểu học B Vĩnh Hòa có 12 đảng viên/ 05 nữ, đạt tỷ lệ 41,38%, chính thức 10 đồng chí, dự bị 02 đồng chí. Về trình độ: Chính trị: 01 trung cấp, 08 sơ cấp; Chuyên môn: Đại học 7 đ/c, cao đẳng 01 đ/c, trung cấp chuyên nghiệp 03 đ/c.

           Ban chi ủy 3 đ/c: 1/

Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 09 : 317