• Lê Thị Mỹ Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979175429
  • Email:
   lexuanthbvh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Công Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0945530708
  • Email:
   phancongminhbvh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Đặt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01654116313
  • Email:
   ngvandat1971@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Tròn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01635654499
  • Email:
   letron1968@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đoàn Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0919847995
  • Email:
   doanvantrung1969@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Tháng 07 : 91