Lịch thi lại trong hè. Thời gian: 20/8/2018. Địa điểm: Trường tiểu học B Vĩnh Hòa